"Tôi không có tiền về tôi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi không có tiền về tôi." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có tiền về tôi." câu này tiếng anh dịch: I had no money about me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login