"Chương trình là một thành công qua đêm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chương trình là một thành công qua đêm." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chương trình là một thành công qua đêm." câu này dịch sang tiếng anh:The show was an overnight success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login