"Chính sách sẽ thúc đẩy hơn là cản trở cải cách." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chính sách sẽ thúc đẩy hơn là cản trở cải cách." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính sách sẽ thúc đẩy hơn là cản trở cải cách." dịch sang tiếng anh: The policy will promote rather than hinder reform.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login