"Đừng quá từ chối về việc từ chối." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đừng quá từ chối về việc từ chối." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng quá từ chối về việc từ chối." dịch sang tiếng anh: Don't be too previous about refusing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login