"Thò tay lên, cô nhổ một quả táo ra khỏi cây." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Thò tay lên, cô nhổ một quả táo ra khỏi cây." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thò tay lên, cô nhổ một quả táo ra khỏi cây." dịch sang tiếng anh: Reaching up, she plucked an apple off the tree.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login