"Huấn luyện viên đã không lo lắng quá nhiều về hiệu suất kém của đội mình." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Huấn luyện viên đã không lo lắng quá nhiều về hiệu suất kém của đội mình." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Huấn luyện viên đã không lo lắng quá nhiều về hiệu suất kém của đội mình." tiếng anh câu này là:The coach was not terribly worried about his team's poor performance.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login