"Đôi khi trên những ngọn núi cô đơn, tôi tìm thấy một vỏ cây ma thuật." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Đôi khi trên những ngọn núi cô đơn, tôi tìm thấy một vỏ cây ma thuật." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi khi trên những ngọn núi cô đơn, tôi tìm thấy một vỏ cây ma thuật." tiếng anh câu này dịch: Sometimes on lonely mountain meres, I find a magic bark.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login