"Tôi không thích cô ấy chút nào." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi không thích cô ấy chút nào." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thích cô ấy chút nào." tiếng anh là: I don't like her at all.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login