"Cô bị xì hơi khi Fen không bình luận gì về thành tích của cô." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô bị xì hơi khi Fen không bình luận gì về thành tích của cô." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô bị xì hơi khi Fen không bình luận gì về thành tích của cô." tiếng anh câu này dịch: She was deflated when Fen made no comment on her achievement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login