"Tôi đã nói $ 100? Nó phải là một lưỡi của lưỡi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi đã nói $ 100? Nó phải là một lưỡi của lưỡi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã nói $ 100? Nó phải là một lưỡi của lưỡi." dịch câu này sang tiếng anh: Did I say $100? It must have been a slip of the tongue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login