"Chúng tôi đã có may mắn để tìm thấy chăm sóc trẻ tốt khá nhanh chóng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Chúng tôi đã có may mắn để tìm thấy chăm sóc trẻ tốt khá nhanh chóng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có may mắn để tìm thấy chăm sóc trẻ tốt khá nhanh chóng." dịch câu này sang tiếng anh là: We had the luck to find good childcare quite quickly.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login