"Anh nắm tay tôi một cách thân thiện." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh nắm tay tôi một cách thân thiện." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh nắm tay tôi một cách thân thiện." câu này tiếng anh là: He held my hand in a friendly grasp.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login