"Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi còn nhỏ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi còn nhỏ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi còn nhỏ." câu này dịch sang tiếng anh:Things have changed a lot since I was a child.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login