"Công việc không dễ dàng nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua được." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Công việc không dễ dàng nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua được." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc không dễ dàng nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua được." câu này dịch sang tiếng anh là: The job wasn't easy but we are over the hump now.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login