"Khía cạnh khốc liệt của nhân viên bán hàng khiến khách hàng sợ hãi." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Khía cạnh khốc liệt của nhân viên bán hàng khiến khách hàng sợ hãi." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khía cạnh khốc liệt của nhân viên bán hàng khiến khách hàng sợ hãi." dịch sang tiếng anh là: The fierce aspect of the salesman frightened the customer off.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login