"Đôi môi của kiến ​​thức phân tán khôn ngoan." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Đôi môi của kiến ​​thức phân tán khôn ngoan." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đôi môi của kiến ​​thức phân tán khôn ngoan." dịch câu này sang tiếng anh: The lips of the wise disperse knowledge.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.