"Sự giàu có của nước Mỹ được củng cố bởi một hệ thống toàn cầu khai thác người nghèo trên thế giới." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Sự giàu có của nước Mỹ được củng cố bởi một hệ thống toàn cầu khai thác người nghèo trên thế giới." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự giàu có của nước Mỹ được củng cố bởi một hệ thống toàn cầu khai thác người nghèo trên thế giới." câu này tiếng anh là: America's wealth is underpinned by a global system which exploits the world's poor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login