"Các bác sĩ phụ thuộc vào các công cụ chẩn đoán chính xác." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các bác sĩ phụ thuộc vào các công cụ chẩn đoán chính xác." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bác sĩ phụ thuộc vào các công cụ chẩn đoán chính xác." câu này tiếng anh dịch: Doctors depend on accurate diagnostic tools.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login