"Tôi cũng sẽ đến London và chị tôi cũng đến." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi cũng sẽ đến London và chị tôi cũng đến." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cũng sẽ đến London và chị tôi cũng đến." tiếng anh là: I'm coming to London and my sister's coming as well.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login