"Đây là một tính năng chính của xã hội của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đây là một tính năng chính của xã hội của chúng tôi." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một tính năng chính của xã hội của chúng tôi." câu này tiếng anh là: This is a key feature of our society.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login