"Người nói đã khơi gợi sự quan tâm của chúng ta đối với khủng long." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Người nói đã khơi gợi sự quan tâm của chúng ta đối với khủng long." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người nói đã khơi gợi sự quan tâm của chúng ta đối với khủng long." tiếng anh dịch: The speaker kindled our interest in dinosaurs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login