"Một khoản phí danh nghĩa được thực hiện để sử dụng các sân tennis." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Một khoản phí danh nghĩa được thực hiện để sử dụng các sân tennis." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một khoản phí danh nghĩa được thực hiện để sử dụng các sân tennis." dịch sang tiếng anh là: A nominal charge is made for use of the tennis courts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login