"Đó là một lá thư mù chữ, đầy lỗi lầm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đó là một lá thư mù chữ, đầy lỗi lầm." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một lá thư mù chữ, đầy lỗi lầm." dịch câu này sang tiếng anh là: It was an illiterate letter, full of mistakes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login