"Giáo viên của chúng tôi đã gây ấn tượng với chúng tôi về tầm quan trọng của ngành công nghiệp và kinh tế." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Giáo viên của chúng tôi đã gây ấn tượng với chúng tôi về tầm quan trọng của ngành công nghiệp và kinh tế." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Giáo viên của chúng tôi đã gây ấn tượng với chúng tôi về tầm quan trọng của ngành công nghiệp và kinh tế." câu này tiếng anh là: Our teacher impressed us with the importance of industry and economy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login