"Phi hành đoàn đã ngầm tin vào phán đoán của thuyền trưởng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Phi hành đoàn đã ngầm tin vào phán đoán của thuyền trưởng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phi hành đoàn đã ngầm tin vào phán đoán của thuyền trưởng." câu này tiếng anh dịch: The crew had implicit faith in the captain's judgment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login