"Cô dành cho đứa trẻ một cái vuốt ve yêu thương." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô dành cho đứa trẻ một cái vuốt ve yêu thương." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô dành cho đứa trẻ một cái vuốt ve yêu thương." câu này dịch sang tiếng anh:She gave the child a loving caress.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login