"Ông đã giành được danh tiếng thế giới cho các bộ phim của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông đã giành được danh tiếng thế giới cho các bộ phim của mình." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã giành được danh tiếng thế giới cho các bộ phim của mình." tiếng anh là: He has won world renown for his films.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login