"Có vẻ như không thật khi ngồi và nói chuyện với một người quá nổi tiếng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Có vẻ như không thật khi ngồi và nói chuyện với một người quá nổi tiếng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có vẻ như không thật khi ngồi và nói chuyện với một người quá nổi tiếng." dịch sang tiếng anh: It seemed unreal to be sitting and talking to someone so famous.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login