"Anh ấy đã có gian hàng bao lâu rồi?" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Anh ấy đã có gian hàng bao lâu rồi?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã có gian hàng bao lâu rồi?" câu này dịch sang tiếng anh:How long has he had his stall?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login