"Tôi không muốn làm gián đoạn dòng chảy của cô ấy, vì vậy tôi không nói gì." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi không muốn làm gián đoạn dòng chảy của cô ấy, vì vậy tôi không nói gì." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không muốn làm gián đoạn dòng chảy của cô ấy, vì vậy tôi không nói gì." dịch sang tiếng anh là: I didn't want to interrupt her flow, so I said nothing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login