"Maria bước vào phòng và cúi đầu trước bức tượng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Maria bước vào phòng và cúi đầu trước bức tượng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Maria bước vào phòng và cúi đầu trước bức tượng." câu này tiếng anh là: Maria entered the room and bowed down before the statue.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login