"Hướng dẫn sử dụng công cụ có thể được tìm thấy trong phần tóm tắt." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Hướng dẫn sử dụng công cụ có thể được tìm thấy trong phần tóm tắt." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hướng dẫn sử dụng công cụ có thể được tìm thấy trong phần tóm tắt." câu này dịch sang tiếng anh:Instructions for using the tool can be found in the compendium.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login