"Với lãi suất, các ngân hàng nhỏ hơn sẽ lấy tín hiệu từ Ngân hàng Liên bang." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Với lãi suất, các ngân hàng nhỏ hơn sẽ lấy tín hiệu từ Ngân hàng Liên bang." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Với lãi suất, các ngân hàng nhỏ hơn sẽ lấy tín hiệu từ Ngân hàng Liên bang." tiếng anh câu này là:With interest rates, the smaller banks will take their cue from the Federal Bank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login