"Vấn đề đã được xử lý một cách thận trọng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Vấn đề đã được xử lý một cách thận trọng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vấn đề đã được xử lý một cách thận trọng." câu này tiếng anh dịch: The issue was handled in a gingerly way.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login