"Địa điểm tổ chức đám cưới là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Địa điểm tổ chức đám cưới là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Địa điểm tổ chức đám cưới là một bí mật được bảo vệ chặt chẽ." câu này dịch sang tiếng anh:The location for the wedding is a closely-guarded secret .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login