"Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn không chạm vào bất cứ điều gì!" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn không chạm vào bất cứ điều gì!" dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghĩ tôi đã nói với bạn không chạm vào bất cứ điều gì!" câu này dịch sang tiếng anh là: I thought I told you not to touch anything!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login