"Tôi biết rất rõ đó là một cái bẫy." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi biết rất rõ đó là một cái bẫy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi biết rất rõ đó là một cái bẫy." dịch sang tiếng anh: I knew perfectly well it was a trap.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login