"Tôi không biết ai đã gửi món quà, nhưng tôi sẽ đưa ra một số yêu cầu." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi không biết ai đã gửi món quà, nhưng tôi sẽ đưa ra một số yêu cầu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không biết ai đã gửi món quà, nhưng tôi sẽ đưa ra một số yêu cầu." dịch câu này sang tiếng anh: I don't know who sent the gift, but I'll make some inquiries .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login