"Cuối cùng chúng tôi đã chuyển sang câu hỏi hóc búa về việc ai sẽ trả tiền." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cuối cùng chúng tôi đã chuyển sang câu hỏi hóc búa về việc ai sẽ trả tiền." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng chúng tôi đã chuyển sang câu hỏi hóc búa về việc ai sẽ trả tiền." dịch câu này sang tiếng anh là: We finally turned to the prickly question of who was going to pay.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login