"Các món ăn tự chọn bao gồm một số món ăn Ấn Độ khác nhau." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Các món ăn tự chọn bao gồm một số món ăn Ấn Độ khác nhau." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các món ăn tự chọn bao gồm một số món ăn Ấn Độ khác nhau." câu này tiếng anh dịch: The buffet consisted of several different Indian dishes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login