"Đội bóng của chúng tôi đã có một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đội bóng của chúng tôi đã có một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đội bóng của chúng tôi đã có một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm." tiếng anh là: Our football team has got a very experienced coach.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login