"Họ nói rằng họ đang đạt được tiến bộ ổn định đối với một dàn xếp hòa bình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Họ nói rằng họ đang đạt được tiến bộ ổn định đối với một dàn xếp hòa bình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ nói rằng họ đang đạt được tiến bộ ổn định đối với một dàn xếp hòa bình." dịch sang tiếng anh: They say they are making steady progress towards a peace settlement.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login