"Chúng tôi có lẽ có thể buộc các trường hợp vào mái xe của cô ấy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi có lẽ có thể buộc các trường hợp vào mái xe của cô ấy." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có lẽ có thể buộc các trường hợp vào mái xe của cô ấy." câu này tiếng anh dịch: We can probably strap the cases to the roof of her car.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login