"Tôi đã không lường trước việc phải tự nấu ăn!" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi đã không lường trước việc phải tự nấu ăn!" tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã không lường trước việc phải tự nấu ăn!" tiếng anh là: I didn't anticipate having to do the cooking myself!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login