"Trời bắt đầu mưa ngay sau khi trận đấu bóng đá bắt đầu." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Trời bắt đầu mưa ngay sau khi trận đấu bóng đá bắt đầu." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trời bắt đầu mưa ngay sau khi trận đấu bóng đá bắt đầu." tiếng anh câu này dịch: It started raining right after the kickoff of the soccer game.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login