"Buổi biểu diễn đã đưa ngôi nhà xuống." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Buổi biểu diễn đã đưa ngôi nhà xuống." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Buổi biểu diễn đã đưa ngôi nhà xuống." câu này tiếng anh dịch: The performance brought the house down.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login