"Con chim có màu nâu xỉn và màu xám." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Con chim có màu nâu xỉn và màu xám." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con chim có màu nâu xỉn và màu xám." tiếng anh là: The bird is dull brown and gray in colour.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login