"Các thành viên trong gia đình đã nhận được những lời đe dọa tử vong." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các thành viên trong gia đình đã nhận được những lời đe dọa tử vong." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các thành viên trong gia đình đã nhận được những lời đe dọa tử vong." dịch sang tiếng anh: Members of the family have received death threats .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login