"Anh vẫn không đổi cho đến khi chết." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Anh vẫn không đổi cho đến khi chết." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh vẫn không đổi cho đến khi chết." dịch sang tiếng anh là: He remained constant till death.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login