"Ông đã được ban cho một khán giả với Giáo hoàng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Ông đã được ban cho một khán giả với Giáo hoàng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã được ban cho một khán giả với Giáo hoàng." dịch câu này sang tiếng anh là: He was granted an audience with the Pope.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login